Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

Friendly Project Name Generator with Zeit

Paul Kinlan

Tôi đã có một số ý tưởng cho các dự án mà làm cho nó dễ dàng hơn để tạo ra các trang web trên web - một trong những ý tưởng là để thực hiện một netlify-like drag and drop interface cho zeit dự án dựa (Tôi như Zeit nhưng nó đòi hỏi một chút ma thuật cli để triển khai). Bài đăng này chỉ bao gồm một phần nhỏ của câu đố: tạo tên dự án.

Read More