Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

Screen Recorder: recording microphone and the desktop audio at the same time

Paul Kinlan

Tôi có một mục tiêu là xây dựng phần mềm ghi màn hình đơn giản nhất thế giới và tôi đã dần dần làm quen với dự án trong vài tháng qua (ý tôi là rất chậm). Trong các bài viết trước, tôi đã có được screen recording and a voice overlay bằng cách kết hợp với các luồng từ tất cả các nguồn đầu vào. Một điều khiến tôi nản lòng là tôi không thể tìm ra cách lấy âm thanh từ máy tính để bàn * và * phủ âm thanh từ loa.

Read More