Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

Screen Recorder: recording microphone and the desktop audio at the same time

Paul Kinlan

Tôi có một mục tiêu là xây dựng phần mềm ghi màn hình đơn giản nhất thế giới và tôi đã dần dần loay hoay trong dự án trong vài tháng qua (ý tôi là rất chậm). Trong các bài viết trước, tôi đã có được screen recording and a voice overlay bằng cách kết hợp với các luồng từ tất cả các nguồn đầu vào. Mặc dù vậy, một điều khiến tôi thất vọng là tôi không thể tìm ra cách lấy âm thanh từ máy tính để bàn * và * phủ âm thanh từ loa.

Read More