Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

Got web performance problems? Just wait...

Paul Kinlan

Tôi đã thấy một tweet của một người bạn tốt và đồng nghiệp, Mariko , về việc thử nghiệm trên một loạt các thiết bị cấp thấp giữ cho bạn thực sự có căn cứ. Bối cảnh của tweet là chúng tôi đang xem xét Phát triển Web như thế nào khi xây dựng cho người dùng sống hàng ngày trên các lớp thiết bị này. Nhóm hiện đang làm rất nhiều việc trong không gian này, nhưng tôi đã dành một ngày để xây dựng một trang web và thật khó để làm bất cứ điều gì hoạt động ở mức độ hợp lý thậm chí hơi hợp lý - đây là một số vấn đề mà tôi gặp phải:

Read More

Performance and Resilience: Stress-Testing Third Parties by CSS Wizardry

Paul Kinlan

Tôi đã ở Trung Quốc vài tuần trước cho Ngày nhà phát triển của Google và tôi đã hiển thị cho mọi người [Trình quét QRCode] của tôi (0), nó hoạt động tốt cho đến khi tôi ngoại tuyến. Khi người dùng ngoại tuyến (hoặc được kết nối một phần) máy ảnh sẽ không khởi động, điều đó có nghĩa là bạn không thể chụp mã QR. Nó đã cho tôi một tuổi để làm việc ra những gì đang xảy ra, và nó chỉ ra tôi đã nhầm lẫn bắt đầu máy ảnh trong sự kiện onload của tôi và yêu cầu Google Analytics sẽ treo và không giải quyết một cách kịp thời.

Read More

Google Doesn't Have the Guts to Make Page Speed Actually Matter

Paul Kinlan

Dan từ Redfin có một bài đăng tuyệt vời về việc ưu tiên tốc độ web: JavaScript Is the Web’s CO2 As a web developer, I find that most problems can be solved with just a little more JavaScript. Without someone or something to force the industry to cut back, web developers will continue to make web sites that only load “fast enough” via wifi on a fast laptop.

Read More

Introduction to Feature Policy

Paul Kinlan

Eric Bidelman về cập nhật web của nhà phát triển Google, viết: Building for the web is a rocky adventure. It's hard enough to build a top-notch web app that nails performance and uses all the latest best practices. It's even harder to keep that experience great over time. As your project evolves, developers come on board, new features land, and the codebase grows. That Great Experience ™ you once achieved may begin to deteriorate and UX starts to suffer!

Read More