Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

File Web Share Target

Paul Kinlan

Tôi thường nói rằng để các ứng dụng web cạnh tranh hiệu quả trong thế giới ứng dụng, chúng cần được tích hợp vào tất cả các địa điểm mà người dùng mong đợi ứng dụng. Giao tiếp giữa các ứng dụng là một trong những phần bị thiếu chính của nền tảng web và cụ thể một trong những tính năng bị thiếu chính cuối cùng là chia sẻ cấp độ bản địa: Các ứng dụng web cần có thể có được data out of their silo và vào các trang web và ứng dụng khác; họ cũng cần có khả năng nhận dữ liệu từ các ứng dụng và trang web gốc khác.

Read More

testing-file-share-target

Paul Kinlan

Đây là bản thử nghiệm API mục tiêu chia sẻ trên Android và đó là khả năng chia sẻ tệp. Nếu bạn thấy một cái gì đó ở đây, thì tất cả đều tốt :)

Read More

Hyperlinking Beyond the Web - CSS-Tricks

Paul Kinlan

Atishay Jain trên CSS Tricks viết về một khu vực gần gũi với trái tim tôi, liên kết: Hyperlinks are the oldest and the most popular feature of the web. The word hypertext (which is the ht in http/s) means text having hyperlinks. The ability to link to other people’s hypertext made the web, a web — a set of connected pages. This fundamental feature has made the web a very powerful platform and it is obvious that the world of apps needs this feature.

Read More

Web Share Target API

Paul Kinlan

Share Target API is now in Chrome breaking down one of the last silos of native platforms

Read More

Breaking down silos by sharing more on the web

Paul Kinlan

Bài viết này đã trễ hơn một năm. Nó đã bị mắc kẹt trong các bản nháp của tôi trong một thời gian dài, nhưng tôi nghĩ ý tưởng là thứ chúng ta cần giải quyết vào năm 2018. Nó cũng chỉ ra rằng các vấn đề khác đã nảy sinh trong năm qua khiến nó có liên quan hơn một chút. Tôi đã ở Indonesia trước đó vào năm 2016 một cách nhàn nhã trò chuyện với các nhà phát triển và nó đã đưa ra trong cuộc trò chuyện rằng web là hơi say (họ là những từ ngữ).

Read More

The Web is my API

Paul Kinlan

Michael Mahemoff đã dạy tôi rất nhiều về khả năng của web. Trước khi làm việc với Mike tôi đã xây dựng trên web và tôi hiểu những lợi ích như khả năng liên kết và khám phá, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự có một bức tranh đầy đủ về những gì có thể. Một điều mà Mike nói là "Web là API của tôi", nơi anh ta nói về việc có thể hiển thị trang web và dữ liệu của bạn trong một trang qua microformats và dữ liệu có cấu trúc khác và có thể truy cập trực tiếp từ một bối cảnh trình duyệt khác, bằng cách sử dụng một XMLHttpRequest đơn giản và API CORS:

Read More

Reinventing Web Intents

Paul Kinlan

Tôi chưa bao giờ vượt qua cái chết của Web Intents. Tôi luôn cảm thấy rằng vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng trên web, chúng tôi xây dựng silo khóa người dùng vào một trang web và chúng tôi không kết nối các ứng dụng của mình với nhau để xây dựng trải nghiệm phong phú hơn. Chúng tôi có các liên kết cho phép chúng tôi điều hướng đến một trang web khác, nhưng chúng tôi không kết nối các ứng dụng của mình với chức năng mà chúng tôi có thể sử dụng trong các trang web của mình.

Read More