Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

Friendly Project Name Generator with Zeit

Paul Kinlan

Tôi đã có một số ý tưởng cho các dự án mà làm cho nó dễ dàng hơn để tạo ra các trang web trên web - một trong những ý tưởng là để thực hiện một netlify-like drag and drop interface cho zeit dự án dựa (Tôi như Zeit nhưng nó đòi hỏi một chút ma thuật cli để triển khai). Bài đăng này chỉ bao gồm một phần nhỏ của câu đố: tạo tên dự án.

Read More

Barcode detection using Shape Detection API

Paul Kinlan

Tuần kia tôi đã nói về [Nhận diện khuôn mặt thông qua API hình dạng](/ nhận diện khuôn mặt /) nằm trong kênh Canary trong Chrome. Bây giờ phát hiện mã vạch là trong Chrome Canary quá (Miguel là anh hùng của tôi;) Mã vạch rất lớn! chúng trên hầu hết mọi sản phẩm chúng tôi mua. Thậm chí nhiều mã QRCode rất lớn bên ngoài Hoa Kỳ và Châu Âu.

Read More