Getting started with the Ambient Light Sensor

Dean Hume đã làm rất nhiều công việc tuyệt vời với PWA gần đây, và anh ấy cũng đã khám phá rất nhiều API nền tảng mới, trong trường hợp này là API cảm biến chung:

The Ambient Light Sensor API provides developers with the means to determine ambient light levels as detected by the device’s main light detector. This information is available to developers in terms of lux units. If you are building a Progressive Web App and you want to style it differently depending on the light levels in the room, then this could be the feature for you. There are a number of use cases for this feature, such as a web application that provides input for a smart home system to control lighting, a "Kindle" style reading app, or even a web app that calculates settings for a camera with manual controls (aperture, shutter speed, ISO, etc.).

Đọc toàn bộ bài đăng.

Tôi đã nói về API cảm biến chung tại Chrome Dev Summit 2016, do đó, chắc chắn phải mất một lúc để nó được đưa vào Chrome (tôi nghĩ rằng nó vẫn còn phía sau cờ) và có vẻ như nó đã hạ cánh ở Edge trước tiên. Cảm biến ánh sáng môi trường xung quanh là một trong nhiều API được xây dựng trên bộ cảm biến chung & mdash; có nhiều hơn như con quay hồi chuyển và từ kế & mdash; và nó cho phép bạn nhận thông tin về các mức ánh sáng xung quanh người dùng mở các trường hợp sử dụng như điều chỉnh độ sáng tự động hoặc thậm chí cung cấp cho người dùng chuyển sang chủ đề chế độ tối. Nó chắc chắn sẽ là thú vị để xem những gì cơ bản Generic Sensor API sẽ mang lại cho những trải nghiệm web.

About Me: Paul Kinlan

I lead the Chrome Developer Relations team at Google.

We want people to have the best experience possible on the web without having to install a native app or produce content in a walled garden.

Our team tries to make it easier for developers to build on the web by supporting every Chrome release, creating great content to support developers on web.dev, contributing to MDN, helping to improve browser compatibility, and some of the best developer tools like Lighthouse, Workbox, Squoosh to name just a few.