Gears API

Paul Kinlan
Available in: English (Original) Deutsch Español Français 日本語 मानक हिन्दी русский язык தமிழ் bahasa Indonesia

Tôi đang viết một bài đăng trên blog về API Web di động sớm và Alex Russell đã nhắc tôi về Google Gears

Gears modules include:

  • LocalServer Cache and serve application resources (HTML, JavaScript, images, etc.) locally
  • Database Store data locally in a fully-searchable relational database
  • WorkerPool Make your web applications more responsive by performing resource-intensive operations asynchronously

Đọc toàn bộ bài đăng.

Tôi nghĩ thật thú vị khi thấy rằng AppCache và WebSQL, Geolocation và WebWorkers xuất hiện từ những ý tưởng trong Google Gears và nó chỉ là hai ý tưởng sau đó thực sự tồn tại. WebSQL không bao giờ được hỗ trợ rộng rãi và được thay thế bởi IndexedDB; và AppCache được thay thế bởi ServiceWorker

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium