Browser Bug Searcher

Tôi chỉ phản ánh về một số work our team has done và tôi đã tìm thấy một dự án từ năm 2017 mà Robert Nyman và Eric Bidelman đã tạo ra. Browser Bug Searcher! .

Thật đáng kinh ngạc khi chỉ với một vài lần nhấn phím, bạn đã có một cái nhìn tổng quan tuyệt vời về các tính năng yêu thích của mình trên tất cả các công cụ trình duyệt chính.

Source code available .

Điều này thực sự làm nổi bật một trong những vấn đề mà tôi gặp phải với trình theo dõi lỗi của bọ và webkit, chúng không có cách đơn giản để lấy nguồn cấp dữ liệu ở các định dạng như RSS. Tôi rất thích có thể sử dụng topicdeck tổng hợp topicdeck của mình với các danh mục lỗi, v.v. vì vậy tôi có bảng điều khiển về tất cả những điều tôi quan tâm dựa trên thông tin mới nhất từ mỗi trình theo dõi lỗi.

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium