Bookstore - Llangollen

Tôi yêu nơi này, nó nằm trên một quán cà phê ở Llangollen. Tôi đến đây với ông bà của tôi gần 30 năm trước và bây giờ cũng khá giống như vậy.

Mong ước duy nhất của tôi là còn có nhiều sách Commix hơn nữa - tôi thề có một đống hơn khi tôi còn là một đứa trẻ.

Check it out

Picture of me smiling.

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium