Getting Lighthouse scores from HTTPArchive for sites in India.

நான் இந்தியாவுக்கு ஒரு குறுகிய பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறேன், இப்பகுதியில் Chrome மற்றும் வெப்ஸிற்கான நீண்ட கால டெவெலப்பர் உறவுகளைப் பற்றி நினைத்து வருகிறேன். பெரும்பாலான பயணங்கள் போலவே, நான் முன்னர் ஆராய்ச்சி ஒரு பிட் செய்ய விரும்புகிறேன் அதனால் நான் வருகை நாட்டின் பார்வையில் இருந்து வலை போல் என்ன ஒரு நல்ல புரிதல் பெற முடியும்.

கடந்த சில மாதங்களாக நான் HTTPArchive க்கான புதுப்பிப்புகளின் ஒரு கொத்துவை தொடர்ந்து வருகிறேன், அதன் சேகரிப்பில் உள்ள சேகரிப்புகள் மற்றும் சேமிப்பகங்களின் மேம்பாடுகளை பார்க்கும் வகையில் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது BigQuery அட்டவணைகள். HTTPArchive ஒவ்வொரு ரன் உருவாக்கப்படும் தரவு Lighthouse தரவு எனக்கு ஒரு பெரிய தகவல் ஒரு குறிப்பிட்ட துண்டு உள்ளது. இந்த தரவோடு நான் தரவின் ஒரு புகைப்படம் எடுக்கவும், நாட்டில் இணையத்தை எவ்வாறு அனுபவிக்க முடியும் என்பது பற்றிய உயர் மட்ட புரிதலைப் பெறவும் அதைப் பயன்படுத்த முடியுமா என்று பார்க்க எனக்கு ஆர்வமாக இருந்தது.

நல்ல செய்தி HTTPArchive உள்ள கலங்கரை விளக்கம் தரவு பகுப்பாய்வு மிகவும் கடினமாக இல்லை என்று.

என் தேவைகளுக்கு, எனினும், கடினமான பகுதியாக எந்த நாட்டில் ஒரு ‘மேல் தளம்’ என்ன ஒரு பூட்டு பெற உள்ளது, நான் டெவலப்பர் உறவுகளை வேலை பற்றி நினைத்து குறிப்பாக போது மற்றும் செய்ய வேண்டும் என்று.

நான் பிரச்சனையை உடைத்து எப்படி இங்கே. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் வலை உருவாக்குவதற்கு பல வகையான டெவலப்பர்கள் உள்ளனர் மற்றும் தனிப்பட்ட முறையில் நான் அவற்றை 3 குழுக்களுக்கு வாங்கி தருகின்றேன்: எங்களது தற்போதைய திட்டத்தை உள்ளூர் சந்தையை இலக்காகக் கொண்டவர்கள்; ஒரு வெளிநாட்டு சந்தையை இலக்காகக் கொண்டவர்கள் (நான் ஏற்றுமதிக்காகக் கட்டியெழுப்புகிறேன்); மற்றும் உலகளாவிய பார்வையாளர்களை இலக்காகக் கொண்டவை.

நான் மேலே மூன்று குழுக்கள் பற்றி நினைக்கும் போது, ​​இது தளத்தில் நோக்கம் மற்றும் அதன் பின்னால் மக்கள் வேலை கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. ஆனால் குறைந்தபட்சம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவும், தரவை புரிந்து கொள்ளவும் உதவுகிறது என்று சில குணாம்சங்கள் உள்ளன.

இந்தியாவில் உள்ள பயனர்களின் வருகைக்குரிய தளங்களின் பட்டியலை என்னால் பெறமுடியாது என்று என் பகுப்பாய்வைக் கருதவில்லை, எனவே இந்தியாவில் உள்ள மக்களுக்காக ‘களங்கள்’ * கட்டியெழுப்பப்படும் ஒரு எளிமையான கருத்தை நான் உருவாக்கியிருக்கிறேன். ‘இந்திய தளங்கள்’ என்ற கேள்விக்கான உணர்திறன் மற்றும் தனித்தன்மை 100% அல்ல. ‘களங்கள்’ & mdash; உலகெங்கிலும் உள்ள பயனர்கள், நாடுகளுக்கு TLD & mdash க்கு பூட்டப்படாத அனுபவங்களைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறார்கள்; ஆனால் இந்திய தளங்களின் மாநிலத்தின் முதல் பாஸ் என்ற கண்ணியமான நடவடிக்கையாக இது தெரிகிறது.

பகுப்பாய்வு இந்த வகை மிகவும் எளிது மாறிவிடும். நீங்கள் [BigQuery] ஐ திறக்கலாம் (https://github.com/HTTPArchive/legacy.httparchive.org/blob/master/docs/bigquery-gettingstarted.md) மற்றும் லைட்ஹவுஸ் தரவைக் கொண்டிருக்கும் சமீபத்திய அட்டவணையை கண்டறிதல் [httparchive: கலங்கரை விளக்கம் .2018_08_01_mobile] இந்த விஷயத்தில் மற்றும் பின்வரும் வினவலை இயக்கு.

SELECT
  url,
  JSON_EXTRACT(report, '$.categories.seo.score') AS [seo_score],
  JSON_EXTRACT(report, '$.categories.pwa.score') AS [pwa_score],
  JSON_EXTRACT(report, '$.categories.performance.score') AS [speed_score],
  JSON_EXTRACT(report, '$.categories.accessibility.score') AS [accessibility_score]
FROM
  [httparchive:lighthouse.2018_08_01_mobile]
WHERE
  url LIKE '%.in/'

மேற்கூறிய வினவலானது ‘.in’ இல் முடிவடைந்த களங்களில் வடிகட்டப்படுகிறது, மேலும் இது ஒவ்வொரு கலங்கரை விளக்க சோதனை வகைகளுக்கும் லைட்ஹவுஸ் மதிப்பெண்ணை வழங்குகிறது. கலங்கரை விளக்கம் தரவு ஒரு JSON பொருள் என சேமிக்கப்படுகிறது, நீங்கள் JSON க்கான தொடரியல் போன்ற ஒரு எக்ஸ்பாத் வழியாக தேவையான கூறுகளை பிரித்தெடுக்க வேண்டும்.

முடிவுகளின் எண்ணிக்கை உண்மையில் மிகவும் பெரியதாக உள்ளது, இங்கு முன்வைக்கப் பயன்படுவதில்லை, ஆனால் நான் இந்த வரைபடம் ஒரு வரைபடமாக மாற்றியது.

ஸ்கோர் ரேஞ்ச் எஸ்சி ஸ்கோர் PWA ஸ்கோர் வேகம் ஸ்கோர் A11Y ஸ்கோர்
0 0 46 279 25
0.5 84 13992 6502 3973
0.7 3391 1400 2222 7585
0.8 1438 19 1147 2374
0.9 2762 9 1545 1069
1 7752 13 3189 434

தரவு துல்லியமாக கீழே மற்றும் ஆய்வு பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும், சரியாக என்ன குறிப்பிட்ட சிக்கல்கள் மதிப்பெண்களை பாதிக்கும், எனினும் சில சந்தர்ப்பங்களில் ‘PWA ஸ்கோர்’ நான் கடந்த காலத்தில் தளத்தில் மதிப்பெண்களை போதுமான பார்த்திருக்கிறேன் என்ன பிரச்சினைகள் ஒட்டுமொத்த மதிப்பை பாதிக்கும் மற்றும் நான் இப்போது எங்களுக்கு முன்னால் சவால்களை சில பார்க்க முடியும்.

அடுத்தது. இந்திய பயனர்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் தளங்களைப் பெற ஒரு வழியைக் கண்டுபிடித்து கண்டுபிடித்து விடுங்கள் …. குறிப்பு, அது இங்கே (/ crux-topsites-and-lighthouse-scores-for-india)

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium