Apple - Web apps - All Categories

வலை பயன்பாடுகள் ஐபோன் இல் பயன்பாடுகள் பயன்படுத்த * ஒரு * பரிந்துரைக்கப்படுகிறது வழி போது நினைவில்?

What are web apps? Learn what they are and how to use them.

முழு இடுகையைப் படிக்கவும்.

பற்றி 2013 ஆப்பிள் / webapps / மேல் நிலை அடைவு திருப்பி தொடங்கியது / ஐபோன் /

விஷயம், அடைவு உண்மையில் நன்றாக இருந்தது, அங்கு பயன்பாடுகள் நிறைய இன்னும் வேலை இன்று. எனினும், AppStore ஐப் பார்த்து டெவலப்பர்கள் நிறைய சிக்கல்களைத் தீர்த்தனர்: AppStore சாதனத்தில் நேரடியாக இருப்பதால், சிறந்த கண்டுபிடிப்பு மற்றும் தேடல் குறிப்பாக. AppStore பயனர்கள் மற்றும் டெவலப்பர்கள் இருந்து குறிப்பாக நீக்கப்பட்ட உராய்வுகளை அறிமுகப்படுத்த ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium